Miesto pobytu: Penzión Javorina, Duchonka
28. júla 2019 – 4. augusta 2019

Občianske združenie TATA
Pavla Horova 11, 841 08 Bratislava

Vyplnenie a odoslanie elektronickej prihlášky do tábora sa považuje za záväzné.
Nasledovne Vás budeme informovať e-mailom o úspešnej registrácií Vašej prihlášky. Prosím uhraďte poplatok za tábor a zašlite nám potvrdenie o platbe na e-mail (výpis transakcie z banky / internet banking).

V prípade potreby je možné uskutočniť čiastkovú platbu po dohode.

Dieťa (účastník tábora)

Zákonní zástupcovia

Kontaktná osoba

U svojho dieťaťa upozorňujem na...

Každý účastník podlieha táborovému poriadku a podriaďuje sa pokynom zodpovedných výchovných pracovníkov. Nezatajil som žiadne skutočnosti o zdravotnom stave môjho dieťaťa. Beriem na vedomie, že hrubým porušením disciplíny a táborového poriadku, môže byť dieťa vylúčené z pobytu v detskom tábore na náklady rodičov. V prípade, že moje dieťa úmyselne spôsobí materiálnu škodu v rámci pobytu v detskom tábore, zaväzujem sa ju uhradiť v plnej výške.