OZ TATA je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2004.

Od svojho vzniku úzko spolupracuje s Centrom voľného času KLOKAN v Bratislave. Združenie sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou.

Hlavnou činnosťou OZ TATA je organizovanie táborov pre deti. Tieto tábory organizujeme v krásnych lokalitách Slovenska, pretože si myslíme, že svoju krajinu by naše deti mali viac spoznávať.

Náš tím tvoria ľudia s dlhoročnými skúsenosťami + prítomnosť kvalifikovaného zdravotníka

Pre deti v letnom tábore pripravujeme bohatý program, ktorý je spojený s výletmi do historicky zaujímavých miest. Každoročne rekreujeme deti, ktoré sa prihlásia individuálne, ale aj skupiny detí zamestnancov rôznych organizácií, podnikov a inštitúcií.

185€ na 9 dní Tohtoročný letný tábor sme pripravili v rekreačnej oblasti Duchonka - Penzión Jazmín.